skip to Main Content

Superion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website ZiekteVanBell.org en daaraan gerelateerde producten en diensten, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Superion houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze sinds 25 mei 2018 in de EU geldt.

Persoonsgegevens

Superion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Superion verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien je die gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Duur van de Ziekte van Bell
  • Aanvullende informatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag, Doel en Bewaartermijn

Superion verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming en/of de noodzaak voor het uitvoering van een overeenkomst met jou. Jouw persoongegevens worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Ook analyseert Superion jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de dienstverlening af te stemmen op jouw voorkeuren. Superion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Superion verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als en in die mate waarin dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Superion werkt samen met de volgende klinieken die behandelingen aanbieden bij de Ziekte van Bell:

  • Crystal Touch Bell’s Palsy Clinic, Beursplein 37, kantoor 863, Postbus 30170, 3001 DD Rotterdam
  • AcuVitae, Valkenburgerstraaat 188e, 1011 NC Amsterdam

Superion maakt gebruik van de volgende diensten:

  • Antagonist – Voor de hosting van websites, databases en e-mail.

Cookies

Superion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Superion maakt ook gebruik van Google Analytics om activiteit op de website in kaart te brengen. Google analytics plaatst analytische cookies. Superion heeft hiervoor een gebruikersovereenkomst gesloten met Google. De instellingen van Google Analytics zijn door Superion zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld: een deel van het IP adres wordt gemaskeerd, er worden geen gegevens gedeeld met Google en Superion maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Superion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@superion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, wordt gevraagd om een bevestiging van jouw e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Superion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle websites van Superion maken gebruik van een versleutelde HTTPS verbinding. Je herkent een beveiligde verbinding aan het groene slotje in de browserbalk. Wachtwoorden worden opgeslagen met eenrichtingversleuteling. Dat wil zeggen dat Superion geen inzicht heeft in door jou ingestelde wachtwoorden, en dat het technisch onmogelijk is om een vergeten wachtwoord te achterhalen. Wij raden aan om het wachtwoord dat je in eerste instantie van ons ontvangt direct te veranderen in een zelf ingesteld wachtwoord.

Contactgegevens

Superion
Noordbrabantstraat 202-3
1083 BH Amsterdam
+31 20 6437337
info@superion.nl
https://www.superion.nl
KvK 34.25.75.97

Gratis Consult

Schrijf je in voor een gratis consult van 15 minuten bij een van onze partners.

Schrijf je in voor een gratis consult
Back To Top