Skip to content

Oorzaken

Bij een aangezichtsverlamming ontstaat zenuwschade als gevolg van een ontsteking. Door de ontsteking komt druk te staan op de aangezichtszenuw. De gezichtsfuncties die door deze zenuw aangestuurd worden door deze druk in meer of minder mate plat gelegd. Je hebt als gevolg hiervan geen of veel minder controle over je gezichtsuitdrukkingen.

Strikt genomen is de ziekte van Bell pas de juiste benaming als de precieze oorzaak van de symptomen onbekend is. In de volksmond zal een arts misschien toch deze benaming gebruiken. Correcter is het om in eerste instantie te spreken van een aangezichtsverlamming of van facialis parese. Pas na nader onderzoek wordt de precieze soort aangezichtsverlamming vastgesteld.

De ontsteking kan verschillende oorzaken hebben.

Herpes virus

Vanaf de jaren ’70 is er een sterk vermoeden dat het Herpes Simplex Virus type 1 een belangrijke oorzaak is van de ziekte van Bell. Veel mensen hebben het virus zonder dat het actief is. Dit is het virus dat ook een koortslip veroorzaakt. Ongeveer 50% van de mensen met de ziekte van Bell hebben het Herpes Simplex Virus.

In bepaalde omstandigheden kan het herpes virus op een gegeven moment weer actief worden en een ontsteking bij de aangezichtszenuw veroorzaken. Vermoed wordt dat o.a. blootstelling aan tocht, temperatuurverschillen, stress of verminderde weerstand hierbij een rol spelen. Het lijkt erop dat de ziekte van Bell vaker voorkomt in of na de zomer.

De zwelling die bij de ontsteking ontstaat, drukt op de aangezichtszenuw. Die zenuw kan daardoor niet of niet goed meer signalen doorgeven aan de aangezichtsspieren. Het gevolg is verzwakking of verlamming van de aangezichtsspieren.

Waarschijnlijk is er bij de ziekte van Bell altijd sprake van een combinatie van factoren die de aangezichtsverlamming veroorzaakt. Een hoofdoorzaak is vooralsnog niet aan te wijzen. In zo’n geval spreek je van een idiopathische aandoening. Idiopathisch betekent dat de oorzaak onbekend is en dat de ziekte uit zichzelf ontstaat.

Er is een aantal aangezichtsverlammingen waarbij de symptomen sterk lijken op die van de ziekte van Bell. Bij deze aangezichtsverlammingen is de oorzaak duidelijker aanwijsbaar.

Ramsay Hunt

Van Ramsay Hunt Syndroom komt de ontsteking in de aangezichtszenuw voort uit het Varicella Zoster Virus. Dit virus veroorzaakt ook waterpokken en is, net als Herpes Simplex, een variant van het herpes virus.

De symptomen van Ramsay Hunt Syndroom lijken zodanig veel op die van de ziekte van Bell dat de twee nog wel eens met elkaar verward worden. Er zijn echter een aantal symptomen bij Ramsay Hunt die deze aandoening onderscheiden van de ziekte van Bell.

Die specifieke symptomen van Ramsay Hunt Syndroom zijn:

  • Ernstige, langdurige oorpijn
  • Ernstige en langdurige duizeligheid
  • Schade aan de gehoorzenuw en gehoorschade
  • Gordelroosblaren (herpes zoster) in oor, soms ook in mond of keel
  • Gezwollen, gevoelige lymfeklieren in het getroffen gebied

In zeldzame gevallen komen het Ramsay Hunt Syndroom en de ziekte van Bell tegelijkertijd voor bij dezelfde persoon.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme kan ook een aangezichtsverlamming veroorzaken. In dat geval is sprake van een bacteriële infectie. De bacteriën komen het lichaam binnen via een tekenbeet. Kenmerken van een besmetting van de ziekte van Lyme zijn een rode ring rond de tekenbeet en griepverschijnselen.

Als de ziekte van Lyme niet snel bestreden wordt met antibiotica kunnen de bacteriën zich door het lichaam verspreiden. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben zoals artritis, hartklachten en afwijkingen aan het zenuwstelsel, zoals een aangezichtsverlamming.

Een acute of chronische oorontsteking is ook een mogelijke trigger voor een aangezichtsverlamming. Net als bij de ziekte van Lyme is er daarbij sprake van een bacteriële infectie.

Auto-immuunziektes en HIV/Aids

Verder kan een verlaagde weerstand zoals bij auto-immuunziektes een factor zijn bij het ontstaan van een aangezichtsverlamming. Minder weerstand is soms de aanleiding van een ontsteking in de aangezichtszenuw. Die ontsteking kan uitlopen op de ziekte van Bell of Ramsay Hunt Syndroom.

HIV/Aids kan ook een aangezichtsverlamming veroorzaken. In een vroeg stadium van HIV/Aids is dit een rechtstreeks gevolg van de virusinfectie. In latere stadia zorgt het sterk verzwakte immuunsysteem voor een grotere vatbaarheid voor infecties en tumoren. Die infecties en tumoren kunnen op hun beurt weer een aangezichtsverlamming tot gevolg hebben.

Zwangerschap

Tijdens zwangerschap of na een bevalling komt de ziekte van Bell ook vaker dan gemiddeld voor. Het is niet precies duidelijk wat de oorzaak hiervan is.

Corona vaccinatie

Tijdens de corona pandemie is gebleken dat de ziekte van Bell een bijwerking kan zijn van het Pfizer vaccin.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top

Gratis Consult

Schrijf je in voor een gratis consult van 15 minuten bij een van onze partners.

Schrijf je in voor een gratis consult